Φέρετρα

* Διατίθενται με τζάμι τα σχέδια 105, 106, 224 & 502.

* Σε λευκό χρώμα διατίθενται όλα τα σχέδια εκτός από το κωδικό 109.

* Διατίθενται υπέρβαρα και παιδικά σχέδια διαφόρων διαστάσεων.