Αποτέφρωση

apotefwsi-l

Ανταποκρινόμενο στις επιθυμίες και στις πεποιθήσεις των συνανθρώπων του, το Γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτέφρωση-καύση σορού ή οστών του αγαπημένου σας προσώπου.

Αποτέφρωση – καύση σορού

Σύμφωνα με το νόμο, για την τέλεση της καύσης σορού απαιτείται η έγγραφη δήλωση του θανόντος ότι επιθυμεί να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή η αντίστοιχη έγγραφη επιθυμία των συγγενών του. Η τέλεση πολιτικής κηδείας πριν την αποτέφρωση της σορού είναι προαιρετική.
Η διαδικασία πραγματοποιείται σε αποτεφρωτήρια της Βουλγαρίας δεδομένου ότι η χώρα μας δε διαθέτει αντίστοιχους χώρους. Η σορός τοποθετείται σε φέρετρο και μεταφέρεται με νεκροφόρο όχημα από εξειδικευμένο προσωπικό του Γραφείου μας. Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να μεταβείτε με το ίδιο όχημα.

Το Γραφείο μας μεριμνά για την ταφή της τέφρας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο αποτέφρωσης του εξωτερικού ή για την εναπόθεση της σε τεφροδόχο και στη συνέχεια τον επαναπατρισμό της. Στην περίπτωση που δεν έχει παραστεί συγγενικό πρόσωπο στην διαδικασία της αποτέφρωσης, αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε την τεφροδόχο. Στην Ελλάδα επιτρέπεται η εναπόθεση της τέφρας υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Το Γραφείο μας αναλαμβάνει επιπλέον την οργάνωση της «Ευχολόγιας της Τέφρας». Πρόκειται για μια τελετή συγκέντρωσης των συγγενών και των οικείων προσώπων του θανόντος, παρόμοια με το μνημόσυνο της θρησκευτικής κηδείας, στην οποία δίνεται η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να τιμήσουν την μνήμη του.

Αποτέφρωση – καύση οστών
Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την αποτέφρωση-καύση οστών έπειτα από την εκταφή τους από το κοιμητήριο και ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της καύσης σορού.